Loading...

Hội thảo Tiêu chuẩn Năng lực Giảng viên POHE/Teacher standards workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
TS. Nguyễn Thị Lê Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học trình bày Đề xuất kế hoạch phát triển và đào tạo giảng viên POHE ở Việt Nam và Kế hoạch thành lập các trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE.

    Comments
    or

    Photo Info

    Navigation

    Powered By