Loading...

Hội thảo Tiêu chuẩn Năng lực Giảng viên POHE/Teacher standards workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Thầy Hoàng Hải Hưng trình bày kinh nghiệm phát triển năng lực giảng viên POHE của ĐH SPKT Hưng Yên và ĐH Vinh

    Comments
    or

    Photo Info

    Navigation

    Powered By