Loading...

Hội thảo tập huấn Phát triển module đào tạo giới

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Thảo luận nhóm "World Cafe" - Những năng lực nào cần thiết để giảng viên POHE có sự nhạy cảm giới trong giảng dạy?

  Comments
  or

  Photo Info

  Navigation

  Latest Activity

  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded a new photo Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo .
  35 months ago
  has uploaded a new photo .
  3 years ago

  Powered By