Loading...

Hội thảo tập huấn Phát triển module đào tạo giới

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Thảo luận nhóm "World Cafe" - Những năng lực nào cần thiết để giảng viên POHE có sự nhạy cảm giới trong giảng dạy?

    Comments
    or

    Photo Info

    Navigation

    Powered By