Loading...

Hội thảo Tiêu chuẩn Năng lực Giảng viên POHE/Teacher standards workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Tư vấn Hà Lan Tracey Campbell chia sẻ kinh nghiệm Quản lý và phát triển tiêu chuẩn giáo viên POHE tại cấp trường ở Hà Lan.

    Comments
    or

    Photo Info

    Navigation

    Powered By