Loading...

Hội thảo Khảo sát thị trường lao động/Labour market survey workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Tư vấn Hà Lan Kariene Mittendorff và phần trình bày chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc lên kế hoạch, lựa chọn phương pháp và công cụ, qui trình và các bước thực hiện khảo sát thị trường lao động.

  Comments
  or

  Photo Info

  Navigation

  Latest Activity

  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded a new photo Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo .
  35 months ago
  has uploaded a new photo .
  3 years ago

  Powered By