Loading...

Hội thảo Khảo sát thị trường lao động/Labour market survey workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Tư vấn Hà Lan Boris Dongelmans với phần trình bày Kinh nghiệm quốc về quản lý chương trình giảng dạy POHE.

  Comments
  or

  Photo Info

  Navigation

  Latest Activity

  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded a new photo Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo .
  35 months ago
  has uploaded a new photo .
  3 years ago

  Powered By