Loading...

Hội thảo Tiêu chuẩn Năng lực Giảng viên POHE/Teacher standards workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Tư vấn Hà Lan Boris Dongelmans trình bày về So sách các đặc điểm của hệ thống đánh giá tiêu chuẩn giáo viên của các nước trên thế giới.

    Comments
    or

    Photo Info

    Navigation

    Powered By