Loading...

Hội thảo Khảo sát thị trường lao động/Labour market survey workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Phó Vụ Trưởng Vụ Đại học Nguyễn Thị Kim Phụng phát biểu khai mạc hội thảo

  Comments
  or

  Photo Info

  Navigation

  Latest Activity

  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded a new photo Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo .
  35 months ago
  has uploaded a new photo .
  3 years ago

  Powered By