Loading...

Hội thảo Tiêu chuẩn Năng lực Giảng viên POHE/Teacher standards workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Cơ sở Giáo dục Nguyễn Hải Thập trình bày về thực trạng tiêu chuẩn và phát triển năng lực giảng viên ở Việt Nam.

    Comments
    or

    Photo Info

    Navigation

    Powered By