Loading...

Hội thảo Tiêu chuẩn Năng lực Giảng viên POHE/Teacher standards workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Cơ sở Giáo dục Nguyễn Hải Thập trình bày về thực trạng tiêu chuẩn và phát triển năng lực giảng viên ở Việt Nam.

  Comments
  or

  Photo Info

  Navigation

  Latest Activity

  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded new photos.
  35 months ago
  has uploaded a new photo Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo .
  35 months ago
  has uploaded a new photo .
  3 years ago

  Powered By