Loading...

Hội thảo Xây dựng Chương trình đào tạo giảng viên POHE

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Phần trình bày của hai chuyên gia tư vấn Ths Nguyễn Thanh Hường và TS Mark Gellevij về các tiêu chuẩn giáo viên POHE

    Comments
    or

    Photo Info

    Navigation

    Powered By