Loading...

Hội thảo Phát triển phương pháp giảng dạy/Toolbox revitalized workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Đại diện ĐH Vinh chia sẻ về phương pháp giảng dạy theo định hướng nghề nghiệp tại trường.

    Comments
    or

    Photo Info

    Navigation

    Powered By