Loading...

Hội thảo Khảo sát thị trường lao động/Labour market survey workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Đại diện trường ĐHSP Thái Nguyên trình bày dự thảo kế hoạch Khảo sát thị trường lao động.

    Comments
    or

    Photo Info

    Navigation

    Powered By