Loading...

Hội thảo tập huấn Phát triển module đào tạo giới

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2

Hội thảo tập huấn Phát triển module đào tạo giới được tổ chức ngày 13/6/2013 tại Khách sạn Công đoàn, Hà Nội. Mục tiêu của Hội thảo nhằm xây dựng một module đào tạo về lồng ghép giới trong giáo dục. Module này sẽ được tích hợp vào Khung chương trình đào tạo giảng viên, dự kiến làm tài liệu sử dụng tại 5 Trung tâm đào tạo POHE sau này.

Mỗi học viên lựa chọn 1 tấm hình để thể hiện những điều mình đã thu nhận được sau buổi học Mỗi học viên lựa chọn 1 tấm hình để thể hiện những điều mình đã thu nhận được sau buổi học

0 Comment(s)
Chị Đào Minh Ngọc - ĐH Kinh tế quốc dân - thuyết trình về phần thảo luận nhóm Chị Đào Minh Ngọc - ĐH Kinh tế quốc dân - thuyết trình về phần thảo luận nhóm

0 Comment(s)
Thảo luận nhóm "World Cafe" - Những năng lực nào cần thiết để giảng viên POHE có sự nhạy cảm giới trong giảng dạy? Thảo luận nhóm "World Cafe" - Những năng lực nào cần thiết để giảng viên POHE có sự nhạy cảm giới trong giảng dạy?

0 Comment(s)
Tìm hiểu các khái niệm về Giới Tìm hiểu các khái niệm về Giới

0 Comment(s)
Các học viên rất hào hứng với phần Brainstorming: "Hãy kể những đặc điểm của một người đàn ông/phụ nữ" Các học viên rất hào hứng với phần Brainstorming: "Hãy kể những đặc điểm của một người đàn ông/phụ nữ"

0 Comment(s)
Vận động giữa giờ học để tinh thần thêm sảng khoái Vận động giữa giờ học để tinh thần thêm sảng khoái

0 Comment(s)
Mở đầu buổi học, các học viên giới thiệu người bạn "hàng xóm" của mình Mở đầu buổi học, các học viên giới thiệu người bạn "hàng xóm" của mình

0 Comment(s)