Loading...

Hội thảo Xây dựng Chương trình đào tạo giảng viên POHE

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2

Hội thảo được tổ chức vào ngày 30/06/2013 tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An dành cho các giảng viên POHE đến từ 8 trường đại học tham gia dự án để thảo luận, thống nhất nội dung nhằm phát triển một cuốn cẩm nang về phương pháp đào tạo giảng viên POHE, với sự hướng dẫn, hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn Việt Nam và Hà Lan.

Các đại biểu tham gia hội thảo Các đại biểu tham gia hội thảo

0 Comment(s)
Một trong các phần thuyết trình sau khi thảo luận nhóm về 8 phương pháp giảng dạy POHE Một trong các phần thuyết trình sau khi thảo luận nhóm về 8 phương pháp giảng dạy POHE

0 Comment(s)
Trình bày của các nhóm sau phiên thảo luận Trình bày của các nhóm sau phiên thảo luận

0 Comment(s)
Các đại biểu tham gia thảo luận nhóm về các vai trò của giáo viên POHE Các đại biểu tham gia thảo luận nhóm về các vai trò của giáo viên POHE

0 Comment(s)
Các đại biểu tham gia thảo luận nhóm về các vai trò của giáo viên POHE Các đại biểu tham gia thảo luận nhóm về các vai trò của giáo viên POHE

0 Comment(s)
TS Mark Gellevij trình bày tại hội thảo TS Mark Gellevij trình bày tại hội thảo

0 Comment(s)
Phần trình bày của hai chuyên gia tư vấn Ths Nguyễn Thanh Hường và TS Mark Gellevij về các tiêu chuẩn giáo viên POHE Phần trình bày của hai chuyên gia tư vấn Ths Nguyễn Thanh Hường và TS Mark Gellevij về các tiêu chuẩn giáo viên POHE

0 Comment(s)
Các đại biểu tham gia hội thảo Các đại biểu tham gia hội thảo

0 Comment(s)