Loading...

Hội thảo Phát triển phương pháp giảng dạy/Toolbox revitalized workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2

Diễn ra vào ngày 17/04/2013, hội thảo được tổ chức nhằm hoàn thiện phương pháp giảng dạy theo định hường nghề nghiệp, làm cơ sở xây dựng Cẩm nang Phương pháp giảng dạy theo định hướng nghề nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội thảo Các đại biểu tham dự hội thảo

1 Comment(s)
Thảo luận nhóm về ưu và nhược điểm của các phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo định hướng nghề nghiệp trong phiên làm việc buổi chiều Thảo luận nhóm về ưu và nhược điểm của các phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo định hướng nghề nghiệp trong phiên làm việc buổi chiều

0 Comment(s)
Thảo luận nhóm về ưu và nhược điểm của các phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo định hướng nghề nghiệp trong phiên làm việc buổi chiều Thảo luận nhóm về ưu và nhược điểm của các phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo định hướng nghề nghiệp trong phiên làm việc buổi chiều

0 Comment(s)
Thảo luận nhóm về ưu và nhược điểm của các phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo định hướng nghề nghiệp trong phiên làm việc buổi chiều Thảo luận nhóm về ưu và nhược điểm của các phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo định hướng nghề nghiệp trong phiên làm việc buổi chiều

0 Comment(s)
Thảo luận nhóm về ưu và nhược điểm của các phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo định hướng nghề nghiệp trong phiên làm việc buổi chiều Thảo luận nhóm về ưu và nhược điểm của các phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo định hướng nghề nghiệp trong phiên làm việc buổi chiều

0 Comment(s)
Thảo luận nhóm về ưu và nhược điểm của các phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo định hướng nghề nghiệp Thảo luận nhóm về ưu và nhược điểm của các phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo định hướng nghề nghiệp

0 Comment(s)
Các đại biểu nghe hai tư vấn trình bày về nội dung chương trình làm việc Các đại biểu nghe hai tư vấn trình bày về nội dung chương trình làm việc

0 Comment(s)
Đại diện trường ĐHSPKT Hưng Yên chia sẻ về phương pháp đào tạo theo định hướng nghề nghiệp tại trường. Đại diện trường ĐHSPKT Hưng Yên chia sẻ về phương pháp đào tạo theo định hướng nghề nghiệp tại trường.

0 Comment(s)
Đại diện ĐH Vinh chia sẻ về phương pháp giảng dạy theo định hướng nghề nghiệp tại trường. Đại diện ĐH Vinh chia sẻ về phương pháp giảng dạy theo định hướng nghề nghiệp tại trường.

0 Comment(s)
Hai tư vấn Nguyễn Thanh Hường và Mark Gellevij trình bày về Các phương pháp giảng dạy cho đào tạo theo định hướng nghề nghiệp. Hai tư vấn Nguyễn Thanh Hường và Mark Gellevij trình bày về Các phương pháp giảng dạy cho đào tạo theo định hướng nghề nghiệp.

0 Comment(s)