Loading...

Hội thảo Tiêu chuẩn Năng lực Giảng viên POHE/Teacher standards workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2

Diễn ra ngày 19/01/2013 tại KS Saigon Tourane, Đà Nẵng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc hội thảo Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc hội thảo

0 Comment(s)
TS. Nguyễn Thị Lê Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học trình bày Đề xuất kế hoạch phát triển và đào tạo giảng viên POHE ở Việt Nam và Kế hoạch thành lập các trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE. TS. Nguyễn Thị Lê Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học trình bày Đề xuất kế hoạch phát triển và đào tạo giảng viên POHE ở Việt Nam và Kế hoạch thành lập các trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE.

0 Comment(s)
Tư vấn Việt Nam TS. Nguyễn Kim Dung trình bày Dự thảo các tiêu chuẩn năng lực giảng viên POHE  và phương thức bồi dưỡng. Tư vấn Việt Nam TS. Nguyễn Kim Dung trình bày Dự thảo các tiêu chuẩn năng lực giảng viên POHE và phương thức bồi dưỡng.

0 Comment(s)
Tư vấn Hà Lan Tracey Campbell chia sẻ kinh nghiệm Quản lý và phát triển tiêu chuẩn giáo viên POHE tại cấp trường ở Hà Lan. Tư vấn Hà Lan Tracey Campbell chia sẻ kinh nghiệm Quản lý và phát triển tiêu chuẩn giáo viên POHE tại cấp trường ở Hà Lan.

0 Comment(s)
Tư vấn Hà Lan Boris Dongelmans trình bày về So sách các đặc điểm của hệ thống đánh giá tiêu chuẩn giáo viên của các nước trên thế giới. Tư vấn Hà Lan Boris Dongelmans trình bày về So sách các đặc điểm của hệ thống đánh giá tiêu chuẩn giáo viên của các nước trên thế giới.

0 Comment(s)
Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Cơ sở Giáo dục Nguyễn Hải Thập trình bày về thực trạng tiêu chuẩn và phát triển năng lực giảng viên ở Việt Nam. Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Cơ sở Giáo dục Nguyễn Hải Thập trình bày về thực trạng tiêu chuẩn và phát triển năng lực giảng viên ở Việt Nam.

0 Comment(s)
Cô Phạm Thị Hương trình bày kinh nghiệm phát triển năng lực giảng viên POHE của ĐH Nông nghiệp Hà Nội Cô Phạm Thị Hương trình bày kinh nghiệm phát triển năng lực giảng viên POHE của ĐH Nông nghiệp Hà Nội

0 Comment(s)
Thầy Hoàng Hải Hưng trình bày kinh nghiệm phát triển năng lực giảng viên POHE của ĐH SPKT Hưng Yên và ĐH Vinh Thầy Hoàng Hải Hưng trình bày kinh nghiệm phát triển năng lực giảng viên POHE của ĐH SPKT Hưng Yên và ĐH Vinh

0 Comment(s)
Thứ trưởng Bùi Văn Ga phát biểu khai mạc hội thảo Thứ trưởng Bùi Văn Ga phát biểu khai mạc hội thảo

0 Comment(s)