Loading...

Kiểm tra tiến độ hoạt động của 8 trường năm 2014

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2

Từ ngày 8/1 đến 24/1, Dự án POHE 2 tổ chức kiểm tra tiến độ các hoạt động của 8 trường trong năm 2014, trong đó chú trọng đánh giá tiến độ phát triển chương trình đào tạo và điều kiện thành lập trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo

0 Comment(s)
Dự án Giáo dục Đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng Dự án Giáo dục Đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng

0 Comment(s)


0 Comment(s)


0 Comment(s)
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - ngày 10/1/2015 Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - ngày 10/1/2015

0 Comment(s)
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - ngày 10/1/2015 Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - ngày 10/1/2015

0 Comment(s)
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - ngày 10/1/2015 Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - ngày 10/1/2015

0 Comment(s)
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - ngày 10/1/2015 Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - ngày 10/1/2015

0 Comment(s)


0 Comment(s)


0 Comment(s)


0 Comment(s)
Đại diện BQL Dự án POHE2 tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Đại diện BQL Dự án POHE2 tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0 Comment(s)
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên - 10/1/2015 Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên - 10/1/2015

0 Comment(s)
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - ngày 9/1/2015 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - ngày 9/1/2015

0 Comment(s)
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - ngày 9/1/2015 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - ngày 9/1/2015

0 Comment(s)
Trường Kinh tế Quốc dân - ngày 9/1/2015 Trường Kinh tế Quốc dân - ngày 9/1/2015

0 Comment(s)


0 Comment(s)
Đại diện Ban Quản lý dự án POHE 2 Đại diện Ban Quản lý dự án POHE 2

0 Comment(s)
Ông Phạm Văn Cường - PGĐ. Học viên Nông nghiệp Việt Nam Ông Phạm Văn Cường - PGĐ. Học viên Nông nghiệp Việt Nam

0 Comment(s)
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 8/1/2015 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 8/1/2015

0 Comment(s)