Loading...

Tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo: 

STT

Tên tài liệu tham khảo

Tác giả

Tóm tắt nội dung

1

Đánh giá người học theo quan điểm đào tạo dựa vào năng lực

 

Nguyễn Hữu Hợp

Đào tạo dựa vào năng lực là phương thức đào tạo định hướng thị trường lao động, định hướng đầu ra theo tiêu chuẩn công nghiệp. Gắn liền với đó là phương thức đánh giá năng lực người học theo tiêu chuẩn của nghề, chiến lược đánh giá chủ yếu dựa vào các tiêu chí cụ thể của nghề (đánh giá tuyệt đối). Bài báo trình bày tổng quan về phương pháp đánh giá theo quan điểm đào tạo dựa vào năng lực, ý nghĩa sư phạm của việc áp dụng chiến  lược đánh  giá này vào quá trình đào tạo

2

Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp tại Việt Nam: Một số vướng mắc cần sớm được tháo gỡ

 

TS. Lê Viết Khuyến

Dự án Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ( Profed) giai đoạn 1 do Chính phủ Hà Lan tài trợ đã được khởi đầu tại Việt Nam từ tháng 3/2005. Dự án đã được triển khai có kết quả tốt tại 8 trường đại học với 10 chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực như: nông lâm, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin, sư phạm và quản trị du lịch - khách sạn. Trước khi chuyển qua giai đoạn 2 của Dự án, cần có cái nhìn toàn diện về những công việc đã làm ở giai đoạn 1, đồng thời phải chỉ ra được những vướng mắc, đặc biệt là những vướng mắc trong quản lý cấp hệ thống, để sớm có được các đề xuất tháo gỡ. Bài báo này là phân tích của TS. Nguyễn Viết Khuyến về những vướng mắc cần tháo gỡ của GDĐH ĐHNNUD tại Việt Nam trước khi bước vào giai đoạn 2 (2012-2015)

3

Vai  trò  của Bộ môn đối  với  sự phát  triển  và đổi  mới  phương  pháp  giảng  dạy chương trình POHE tại Khoa Du lịch và Khách sạn, Đại học Kinh tế Quốc  dân

 TS. Đồng Xuân  Đảm – Khoa Du  lịch và Khách sạn  – Trường ĐH  Kinh tế Quốc dân

Chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) tại Việt Nam ra đời trong khuôn khổ của đề án đổi mới giáo dục đại học giai đoạn 2006-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong nghị quyết 14/2005/NQ-CP. Qua đó, Việt Nam sẽ chú trọng phát triển loại hình giáo dục đại  học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) với  mục tiêu trước năm 2020 sẽ có khoảng 70-80% tổng số sinh viên sẽ theo học hệ đào tạo này. Sự chuyển đổi mô hình

đào tạo tập trung vào phát triển năng lực và kỹ năng nghề đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản về phương pháp và cách thức giảng dạy so với hệ đào tạo truyền thống. Điều này chỉ có thể thực

hiện được, khi mà các Bộ môn chuyên ngành đảm nhiệm phải nhận thức và chủ động trong việc xây dựng chương trình và đổi mới phương pháp đào tạo. Bài viết này đề cập đến vai trò cũng như

hoạt động khoa học của hai Bộ môn trực thuộc khoa Du lịch và Khách sạn, Đại học Kinh tế Quốc dân trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo POHE Quản trị Khách sạn và Quản trị Du lịch trong thời kỳ 2007-2012

4

Về quan hệ hợp tác giữa trường Đại học và Doanh nghiệp

TS. Phạm Thị Ly

Mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là điều có ý nghĩa rất quan trọng. Sự hiệp lực giữa trường đại học với nhà nước và các doanh nghiệp được coi là động lực cốt yếu của những xã hội và những nền kinh tế dựa trên tri thức. Bài này tập trung phân tích hai vai chính của bộ ba này: các trường đại học và các doanh nghiệp nhìn từ quan điểm của các trường. Thành công của mối quan hệ hợp tác này có thể là kết quả nâng cao chất lượng đào tạo và triển vọng việc làm tương lai cho sinh viên, hay những nghiên cứu do các trường thực hiện và việc chuyển giao công nghệ, tri thức cho khu vực sản xuất kinh doanh. Thêm vào đó còn có những kết quả gián tiếp như hỗ trợ cho sự phát triển của kinh tế tri thức, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, tạo ra công ăn việc làm, kích thích tăng trưởng kinh tế và nâng cao tiêu chuẩn sống.  Bài báo này là tổng hợp

5

Tuyên ngôn sứ mạng và tầm nhìn của trường Đại học

TS. Phạm Thị Ly

 Tuyên ngôn sứ mạng và tuyên ngôn tầm nhìn phục vụ cho những mục đích khác nhau nên nội dung cũng khác nhau.

Cả hai sẽ cho thấy nhà trường đặt ra kế hoạch đạt được cái gì và những bước đi của nhà trường nhằm đạt được cái đó. Nó trả lời câu hỏi tại sao nhà trường này được thành lập và nó sẽ đi về đâu trong tương lai. Bài viết trong thời gian tác giả làm việc tại Pratt Institute, Hoa Kỳ dưới tài trợ của Chương trình Fulbright Việt Nam. 

6

Văn hóa tổ chức trong việc tạo rat thay đổi cho nhà trường

Trung tâm Thông tin Nghiên cứu Khoa học về Giáo dục ERIC)

 Bài tổng thuật những nghiên cứu về việc tạo ra chuyển biến cho nhà trường khi nó có liên quan đến văn hóa tổ chức. Việc thảo luận về tầm quan trọng của văn hóa tổ chức trong việc chuyển biến nhà trường sẽ xoay quanh ba thành tố cơ bản của quá trình thay đổi: 1) sự sẵn sàng cho thay đổi và đáp ứng với sự đổi mới của nhà trường, 2) sự phản kháng đối với những thay đổi được đề ra theo kế họach, và 3) kết quả của quá trình tạo ra thay đổi.

 

7

The UBC Eco system

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người sử dụng lao động cần những kĩ năng gì?

Christian Bodewig

 

 Bài viết quan tâm đến những câu hỏi như: liệu những người “săn” việc làm ở Việt Nam, đặc biệt là sinh viên mới ra trường, có làm chủ được những kỹ năng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm, đặc biệt trong các ngành công nghiệp kỹ thuật cao như công nghệ thông tin hay điện tử? nếu người lao động không có những kỹ năng cần thiết trên thị trường lao động thì điều gì đã ngăn cản họ bồi đắp những kỹ năng này? các bạn trẻ nên chú ý điều gì khi đưa ra quyết định về học tập và định hướng nghề nghiệp?