Loading...

Báo cáo Nghiên cứu

STT

Danh mục Báo cáo nghiên cứu

Tóm tắt Nội dung

1

Báo cáo nghiên cứu số 1:Hướng tới hệ thống giáo dục Đại học đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội. Một số nhận định và khuyến nghị.

 

Bản báo cáo này trình bày những thành tựu đạt được của POHE trong giai đoạn 1, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của quá trình thực hiện POHE cũng như những thách thức đối với Dự án POHE giai đoạn2. Bên cạnh đó nhóm tác giả cũng đưa ra những khuyến nghị về chính sách và hệ thống nhằm hoàn thiện những thành tựu đã đạt được và nhân rộng POHE ra toàn hệ thống.

2

Báo cáo nghiên cứu số 2: Tổng quan chính sách giáo dục Đại học Việt Nam và ý nghĩa đối với phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp.

 

Bản báo cáo này được xây dựng nhằm trình bày một bức tranh tổng quan về chính sách giáo dục đại học trong đó nhấn mạnh những bước phát triển mới kể từ năm 2007. Việc phân tích những diễn biến và những bước phát triển mới trong chính sách giáo dục đại học không chỉ giúp lãnh đạo các trường có một cái nhìn toàn cảnh để định vị vai trò và sứ mạng của trường mình một cách phù hợp, mà còn giúp các nhà hoạch định chính sách ở cấp Bộ thấy được những điểm còn tồn đọng, thiếu sót để xây dựng.

3

Báo cáo nghiên cứu số 3Xây dựng tuyên ngôn tầm nhìn, sứ mạng của nhà trường về phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Bản báo cáo trình bày kết quả làm việc với 8 trường đại học trong Dự án POHE 2 về việc xây dựng tuyên ngôn, tầm nhìn, sứ mạng của nhà trường trong việc phát triển POHE. Mục đích xây dựng bản tuyên ngôn này là giúp các trường nhận thức đầy đủ hơn về cách tiếp cận POHE và tận dụng những hỗ trợ kỹ thuật của dự án để cải thiện chất lượng đào tạo phù hợp với đặc điểm và vị trí của mình trong cả hệ thông Giáo dục Đại học.

4

Báo cáo nghiên cứu số 4: Đào tạo tín chỉ trong chương trình Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam

Dự án Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp (Profed) giai đoạn 1 do Chính phủ Hà Lan tài trợ đã được khởi đầu tại Việt Nam từ tháng 3/2005. Dự án đã được triển khai có kết quả tốt tại 8 trường đại học với 10 chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực như: nông lâm, kỹ thuật xây dựng, công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, công nghệ thông tin, sư phạm và quản trị du lịch - khách sạn. Trước khi chuyển qua giai đoạn 2 một trong những vấn đề mà Dự án đặt ra là phải tìm được một giải pháp dung hòa về phương diện tổ chức đào tạo để một mặt vẫn giữ nguyên được những đặc trưng cơ bản của quy trình POHE nhưng mặt khác vẫn có thể vận dụng được học chế tín chỉ đang được triển khai ngày càng rộng rãi tại các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam

5

Báo cáo nghiên cứu số 5Tiêu chuẩn năng lực giảng viên POHE

Bản báo cáo đánh giá chương trình giảng dạy và chất lượng giảng viên POHE từ thực tiễn của 8 trường tham gia Dự án; nêu ra các tiêu chuẩn, năng lực giảng viên POHE dựa trên kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam; trình bày phương thức đào tạo bồi dưỡng giảng viên POHE và kế hoạch thành lập trung tâm POHE.

6

Báo cáo nghiên cứu số 6Khả thi thành lập Trung tâm đào tạo POHE

Tác giả; Vũ Văn Tuấn

 

Báo cáo “Nghiên cứu khả thi và định hướng thành lập trung tâm POHE” nhằm phân tích tính khả thi; định hướng phát triển và cách thức tổ chức, vận hành của các trung tâm POHE.Các trung tâm này nhằm hướng tới mở rộng mô hình POHE trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam thông qua đào tạo giảng viên, cán bộ quản lý của trường mình và các trường khác, đồng thời trung tâm cũng có nhiệm vụ nghiên cứu cập nhật các khía cạnh ứng dụng của mô hình POHE và tư vấn hướng dẫn thực hiện mô hình này ở các trường quan tâm.

7

Báo cáo nghiên cứu số 7: Phân tích những vấn đề về giới trong phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng

 

Để góp phần tích cực trong việc xây dựng hệ thống phân tầng, việc tiếp cận POHE đa phương bao gồm các vấn đề liên quan đến giới sẽ đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Từ lâu những quan điểm và định kiến về giới là một thực tế không thể phủ nhận nhưng lại ít được nhận thức một nghiêm túc và đầy đủ. Bản báo cáo này sẽ cung cấp các tư liệu từ quan điểm giới cho Dự án nhằm mang lại tầm nhìn và giúp các nhà lãnh đạo đưa ra những chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm tạo ra những tiến bộ về bình đẳng giới theo nghĩa không chỉ mang lại cơ hội bình đẳng cho nam và nữ mà còn xóa bỏ mọi rào cản đã và đang ngăn cản họ phát triển toàn bộ tiềm năng vốn có.

8

Báo cáo nghiên cứu số 8: Giáo dục Đại học Hà Lan với các trường đại học khoa học ứng dụng. Kinh nghiệm cho việc xây dựng hệ thống phân tầng ở Việt Nam.

 

Bản báo cáo này trình bày những thông tin về kinh nghiệm quốc tế mà đoàn chuyên gia Việt Nam thu thập được trong chuyến công tác làm việc với nhiều trường đại học khoa học ứng dụng của Hà Lan. Dựa trên những kinh nghiệm chọn lọc từ thực tiễn của Hà Lan cũng như thành quả mà Dự án  POHE giai đoạn 1 đã nhận được, độc giả nói chung và những người làm trong lĩnh vực giáo dục nói riêng sẽ tìm thấy được những thông tin và gợi ý hữu ích cho việc xây dựng khung pháp lý và chính sách để thực hiện chủ trương phân tầng hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9

Báo cáo nghiên cứu số 9Quan điểm của doanh nghiệp về hợp tác với các trường đại học ở Việt Nam

Tác giả: T&C Consulting

Báo cáo thu thập những dữ kiện thực tế làm nền tảng cho việc xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích hơn nữa sự tham gia của các doanh nghiệp vào giáo dục đại học và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác này. Mục tiêu của báo cáo là khảo sát quan điểm, ý kiến, nhận xét của các doanh nghiệp về: (1) Kết quả của các hình thức hợp tác hiện tại; (2) Tác động và kết quả của việc hợp tác với các trường đại học; (3) Các yếu tố thúc đẩy cũng như rào cản đã hạn chế sự phát triển mối quan hệ hợp tác này.

10

Báo cáo nghiên cứu số 10: Khảo sát kinh nghiệm sinh viên

Nhóm tác giả: Nguyễn Kim Dung, Lê Thị Thu Liễu, Hồ Thị Bảo Tiên, Nguyễn Quỳnh Anh

 

Khảo sát kinh nghiệm sinh viên được thực hiện nhằm thu thập những phản hồi quan trọng về nhiều mặt và, thông qua đó, xác định được những kinh nghiệm tốt có thể chia sẻ trong hệ thống. Việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên và chia sẻ những trải nghiệm của họ với chương trình cũng như ghi nhận các phản hồi này sẽ có ích cho các chương trình đào tạo/trường đại học đang tham gia dự án cũng như các chương trình đào tạo/trường đại học đang có kế hoạch áp dụng các chương trình như POHE.

11

Báo cáo nghiên cứu số 11: Hợp tác trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp tại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Phương

 

Trong năm 2014, với mục tiêu tiếp tục tạo ra tác động sâu rộng hơn nữa tới cộng đồng giáo dục đại học và thế giới nghề nghiệp, trong thời gian từ 10/10 đến 15/11/2014. Dự án POHE 2 đã tổ chức Diễn đàn đối tác cấp trường với chủ đề “Hợp tác trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo POHE” tại 8 trường đại học tham gia Dự án. Báo cáo này là kết quả tổng hợp từ các nghiên cứu và bài trình bày tại Diễn đàn đối tác cấp trường nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực UBC.

12

Báo cáo nghiên cứu số 12: Chuẩn năng lực giảng viên POHE13

Báo cáo nghiên cứu số 13Thực hành tại cơ sở thực tập 

Tác giả: Nguyễn Thanh Hường  

 

Báo cáo nghiên cứu chỉ ra những cách quản lý và đào tạo để đảm bảo rằng sinh viên POHE có đủ khả năng và sự tự tin để thực hành tại cơ sở thực tập.

Báo cáo nghiên cứu có thể được sử dụng để xây dựng khóa đào tạo TOT khi mở trung tâm POHE.

14

Báo cáo nghiên cứu số 14: Đánh giá sinh viên POHE trước tốt nghiệp thông qua khóa luận tốt nghiệp  

Tác giả: TS. Phạm Thị Hương, TS. Lê Thái Hưng

 

Báo cáo nghiên cứu này thực hiện nhằm mô tả một bức tranh tổng quan về hoạt độnđánh giá năng lực sinh viên POHE trước tốt nghiệp thông qua khóa luận

tốt nghiệp của 8 trường trong khuôn khổ của PROFED giai đoạn 1, chỉ ra những điểm mạnh và những điểm cần cải thiện trong hệ thống đánh giá kết quả học tập của các trường, từ đó đề xuất những giải pháp giúp các trường tiếp tục phát triển tốt các chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng trong giai đoạn tiếp

15

Báo cáo nghiên cứu số 15: Vai trò của Nhà nước trong mối quan hệ Trường Đại học và Doanh nghiệp

Tác giả: PGS.TS Trần Thị Hà

 

Quan hệ hợp tác trường đại học và doanh nghiệp là những giao dịch giữa các trường đại học và các tổ chức sản xuất kinh doanh. Để quan hệ hợp tác đó phát huy tối đa các tiềm năng, đem lại lợi ích cho hai bên và đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và quốc gia, không chỉ cần tới nỗ lực của bản thân nhà trường, doanh nghiệp, mà còn cần tới sự can thiệp của nhà nước ở những mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, quản lý hoạt động hợp tác trường đại học và doanh nghiệp là một thách thức không nhỏ đối với nhà nước vì vấn đề này bao hàm cả nội dung quản lý nhà nước về kinh tế (đối với khu vực doanh nghiệp) và quản lý nhà nước về xã hội (đối với khu vực giáo dục đại học). Hơn nữa, vai trò của nhà nước càng quan trọng và khó khăn hơn trong bối cảnh đổi mới kinh tế, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế cùng với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay. Báo cáo nghiên cứu này là nền tảng tri thức lý luận và thực tiễn về vấn đề hợp tác trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam

16

Báo cáo nghiên cứu số 16: Nghiên cứu mối quan hệ Trường đại học và Doanh nghiệp (Todd Davey)

17

Báo cáo nghiên cứu số 17: Học tập và đánh giá kết quả học tập tại Doanh nghiệp (draft)

18

Báo cáo nghiên cứu số 18: Quản lý môi trường học tập POHE (draft)

19

Báo cáo nghiên cứu số 19: Đánh giá chu trình đào tạo POHE