Loading...
Khóa tập huấn Nhân rộng mô hình GDĐH định hướng ứng dụng

Giáo dục định hướng nghề nghiệp-ứng dụng (POHE) là giáo dục đại học đặt mục tiêu cung cấp các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, có sự liên kết chặt chẽ với các lĩnh vực nghề nghi [...]

Posted by DỰ ÁN GDĐH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG • 35 months ago • View comments

Tập huấn Nhân rộng mô hình GDĐH định hướng ứng dụng

Lớp tập huấn Nhân rộng mô hình Giáo dục Đại học định hướng ứng dụng được Vụ Giáo dục Đại học- Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Dự án Phát triển Giáo dục Đại [...]

Posted by DỰ ÁN GDĐH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG • 35 months ago • View comments

Hỗ trợ truyền thông và marketing cho trung tâm POHE

Trong khuôn khổ Dự án POHE2, bên cạnh việc chú trọng phát triển số lượng chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE), BQL dự án POHE2 cũng chú trọng nâng cao chấ [...]

Posted by DỰ ÁN GDĐH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG • 35 months ago • View comments

Khai giảng lớp Bồi dưỡng giảng viên POHE tại trường ĐH Nông lâm TN

Để đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo với mục tiêu đáp ứng nhu cầu thực tiễn của những nđ học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE 2) vào ngày 20/1/2016.  Mục tiêu của khóa học [...]

Posted by DỰ ÁN GDĐH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG • 3 years ago • View comments

Universities to teach students professional-oriented training

A NOI (VNS) — The Ministry of Education and Training said the professional-oriented high education (POHE) model must be used at universities and colleges to make sure graduates are qualified to get jobs without needing to be retrained. At the conferen [...]

Posted by DỰ ÁN GDĐH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG • 3 years ago • View comments

There is no upcoming event!
or sign up with email
 or Join!